Projecten

Algemeen:

Onze maatschappij is onderhevig aan constante veranderingen en veel daarvan hebben te maken met intollerantie, angst en verharding in zijn algemeenheid. Thema's waardoor mensen maar vooral kinderen zich tegen moeten wapenen zijn intollerantie, pesten, ongelijkheid, jaloezie, respectloosheid. Er word in de maatschappij helaas te weinig rugbaarheid gegeven aan juiste vormen van elkaar juist behandelen waarbij gelijkheid in ongelijkheid (ieder heeft recht om zichzelf te zijn) sleutelwoorden zijn. Wij trachten met onze projecten danwel trajecten bewustwording te creëren waarbij wij in ieder geval door middel van judo, proberen te komen tot verbetering van gedrag en continuïteit in begrip en wederzijds respect. 

Een aantal maatschappelijke thema’s die in het judo voorkomen zijn als volgt:

  • Gezond bewegen
  • Wederzijds repsect 
  • Agressie regulatie
  • Weerbaarheids verbetering
  • Samenwerken
  • Grenzen aangeven
  • Grenzen respecteren
  • Normen en waarden uitdragen
  • Tollerantie

Jigoro Kano (de grondlegger van het Judo) heeft tijdens de ontwikkeling van het judo de bushido code (zie foto) geïntegreerd in judo. Aangezien hij het maatschappelijk belang van deze codes begreep en wilde uitdragen als gemeen goed. Het principe Jita kyoei oftewel maatschappelijk welzijn is hierop gebasseerd.

De deugden zijn als volgt:

•    Beleefdheid: Respect naar anderen.
•    Moed: Om het te doen ondanks dat het soms tegen zit. 
•    Oprechtheid: Eerlijk zijn in woord en daad.
•    Zelfbeheersing: Leren om kalm te blijven wanneer je boos wordt.
•    Eer: Trouw zijn aan het gegeven woord en eigen mening. 
•    Bescheidenheid: Over jezelf spreken zonder trots.
•    Vriendschap: Het meest pure gevoel van de mens.
•    Respect: Anderen in hun waarde laten. 

Sakura-Boxtel vind dat tijdens de projecten deze deugden op de voorgrond dienen te komen, en vinden wij dat de kinderen hier kennis mee mogen maken.