Algemene informatie

Wat is Judo, en waar komt Judo oorspronkelijk vandaan ?

Veel discussies zijn ontstaan over wat judo nou is of niet is. Is het een verdedigingssport of een aanvalssport? Teamsport of individuele sport? Is Judo uit China overgewaaid naar Japan? 

Wat vaststaat is dat judo zijn roots vanuit de japanse krijgskunst kent en dat de ontwikkelaar Jigoro Kano (omdat hij klein van stuk was) gepoogd heeft oplossingen te zoeken, zonder dat zijn tegenstander volledig uitgeschakeld werd. Vanuit het jiu jitsu haalde hij technieken, maar ook vanuit andere vechtsport takken bracht hij oplossingen aan. Om uiteindelijk te komen tot een aaneenschakeling van efficiënte technieken en naar een faire manier van gevecht.

Belangrijk hierin was rekening houden met zijn tegenstander en een duidelijk begin en eind aangevend, om zo de tegenstander te sparen voor een volgende training.

Judo is een levende sport waarbij veranderingen mogelijk zijn en waarbij de tijd en behoeftes van de maatschappij geïntegreerd zijn.

Judo kan beleefd worden als opzichzelf staand doel, maar ook als middel gebruikt worden om te komen tot een beter begrip over maatschappij, grenzen verleggend en het bieden van veiligheid door het aanleren van rol en valvaardigheden.

Judo kan wedstrijd-judo zijn maar kan ook als middel zijnde dienen om recreatief te sporten.

Jigoro Kano heeft tijdens de ontwikkeling van het judo de bushido code geïntegreerd in judo. Aangezien hij het maatschappelijk belang van deze codes begreep en wilde uitdragen als gemeen goed. Het principe Jita kyoei oftewel maatschappelijk welzijn is hierop gebasseerd.

De bushido code is als volgt:

 • Beleefdheid: Respect naar anderen.
 • Moed: Om het te doen ondanks dat het soms tegen zit.
 • Oprechtheid: Eerlijk zijn in woord en daad.
 • Zelfbeheersing: Leren om kalm te blijven wanneer je boos wordt.
 • Eer: Trouw zijn aan het gegeven woord en eigen mening. 
 • Bescheidenheid: Over jezelf spreken zonder trots.
 • Vriendschap: Het meest pure gevoel van de mens.
 • Respect: Anderen in hun waarde laten.  

Judo als middel:

Als wedstrijdjudo niets voor je is zijn er altijd dingen die je juist door het beoefenen van judo leert te verbeteren. Het verbeteren van de grove motoriek is een veelbesproken onderwerp, maar het verbeteren van de algemene grondvormen van bewegen is daarbij ook zeer belangrijk, onder andere kruipen, springen, trekken, duwen, enzovoort zijn hier onderdeel van. Maar ook:

 • mentaal en fysiek weerbaarder worden,
 • geduld tonen,
 • luisteren, naar elkaar, naar zichzelf, en naar de sensei
 • coördinatieve verbeteringen,
 • grenzen aangeven of het bewaken van deze grenzen.

Overzicht doelgroepen:

Diverse doelgroepen danwel leeftijdscatogorieën kunnen bij ons hun hart ophalen. 

Judo met zorg:

Voor kinderen met een rugzakje is er bij ons natuurlijk ook plaats. Voorheen hebben we deze doelgroep in een aparte les geplaatst, maar vinden ook dat judoka's gewoon individuen zijn met hun eigen kenmerken. In het belang van broederschap en anders durven zijn ook besloten om vooral te integreren en minder te scheiden.

Er zijn eventueel mogelijkheden om een speciale groep op te zetten, maar omdat de meeste kinderen uiteindelijk toch liever mee trainen met reguliere lessen zijn er geen speciale uren voor deze doelgroep meer ingepland. Wel hebben we de mogelijkheden in huis om maatwerk te bieden. Voor informatie en eventueel een offerte kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Wil je een proefles bijwonen, je bent van harte welkom.

 • Het enige dat je meebrengt zijn slippers en natuurlijk goeie zin.
  We kijken na twee weken of je op zijn plaats bent in de desbetreffende groep of dat je beter past in een andere groep.