Geschiedenis van Aikido

Morihei Ueshiba

De stichter van het Aikido, Morihei Ueshiba, werd geboren in Tanabe, Japan op 14 december 1883. 

Hij was het vierde kind, en de oudste zoon van een gerespecteerde boer. Toen hij nog jong was zag hij vaak dat lokale criminelen zijn vader uit politieke redenen slaag gaven. Hij besloot dan ook al snel om zichzelf zodanig te trainen dat hij sterk genoeg zou worden om wraak te kunnen nemen.

Op 18 jarige leeftijd verliet Ueshiba zijn geboorteplaats en ging naar Tokyo. Hier startte hij een winkel in schoolboeken e.d.. Hij werd echter ziek en mede daardoor ging zijn zaak al snel failliet. Niet lang hierna ging Ueshiba in het Japanse keizerlijke leger. Zo raakte hij betrokken bij de Japans-Russische oorlog van 1904 – 1905.n de oudste zoon van ee gerespecteerde boer. Toen hij nog jong was zag hij vaak dat lokale criminelen zijn vader uit politieke redenen slaag gaven. Hij besloot dan ook al snel om zichzelf zodanig te trainen dat hij sterk genoeg zou worden om wraak te kunnen nemen. 

In 1912 ging hij, als sergeant, met eervol ontslag. Inmiddels 29 jaar besloot hij om met 80 personen (54 gezinnen) een kolonie te beginnen in Hokkaido in de streek die nu bekend is als de provincie Shirataki. Zeven jaar lang was hij min of meer de leider van deze kolonie en werkte hij mee aan de ontwikkeling van de Shirataki regio. In januari 1929 overleed zijn vader en hierdoor zwaar aangegrepen verliet Ueshiba Hokkaido samen met zijn gezin.

Omote Kyo Sekte

Mede door dit overlijden van zijn vader zocht Ueshiba toenadering tot Deguchi Onisaburo een charismatisch religieus leider, die de Omote kyo sekte had gesticht. Onder leiding van deze Deguchi Onisaburo woonde Ueshiba 8 jaar in Ayabe in het Omote kyo hoofdkwartier in de Kyote regio. Hij bestudeerde het shinto en werd een meester in het concept van koto-dama (het sterken van de geest d.m.v. woord en klank). Hier werden dan ook de wortels gelegd voor de filosofie en spirituele ideeën van de oprichter.

De budomeester van Ayabe

Tijdens deze periode hield Ueshiba zich weer steeds meer bezig met budo Hij had diverse martiale kunsten beoefend waar onder Shinkage ryu (stijl) ken-jutsu (zwaardvechten) en Kito en Daito ryu ju-jutsu, waarbij zijn meesterschap in het Daito ryu (Aiki) ju-jutsu een belangrijke plaats inneemt. Ueshiba had in 1915 op Hokkaido, Takeda Sokaku ontmoet en van hem ontving hij na enkele jaren een menkyo Kaiden (meestergraad in een klassiek budo of bu-jutsu). Voor Deguchi Onisaburo had dit het voordeel dat hij tevens een goede lijfwacht en trainer voor zijn militante aanhang had.

Al snel begon Ueshiba zijn eerste dojo in Ayabe, die in eerste instantie alleen bedoeld was voor de Omote kyo aanhang, die in Ayabe woonde. Maar zijn faam verspreide zich vrij snel en Ueshiba had al snel de naam “De Budo Meester Van Ayabe!”. In 1922 besloot hij zijn eigen traditie te starten die hij Aiki bu-jutsu noemde. Zoals de term bu-jutsu al suggereert week deze vorm enigszins af van het huidige aikido en waren de technieken nog sterk verbonden met de oude tradities (ko-ryu). Vaak werd er naar verwezen met de term Ueshiba-ryu Aiki-bujutsu. Toch weerspiegelde het voorvoegsel Aiki al de eigen interpretatie van budo die O’Sensei voor ogen stond. Dit kwam ook meer en meer in de technieken tot uiting. De term Aiki verwijst naar het in harmonie brengen van de energie tijdens een confrontatie en verwijst ook naar de Kito en Daito ryu waar de filosofie en theoretische onderbouwing sterk werden beïnvloed door het begrip Ki (energie)en Jin en Jang (dualiteits principe). Deze idee‘n werden ook het fundament van O’Sensei’s budo.waar onder Shinkage ryu (stijl) ken-jutsu (zwaardvechten) en Kito en Daito ryu ju-jutsu, waarbij zijn meesterschap in het Daito ryu (Aiki) ju-jutsu een belangrijke plaats inneemt. Ueshiba had in 1915 op Hokkaido, Takeda Sokaku ontmoet en van hem ontving hij na enkele jaren een menkyo Kaiden (meestergraad in een klassiek budo of bu-jutsu). Voor Deguchi Onisaburo had dit het voordeel dat hij tevens een goede lijfwacht en trainer voor zijn militante aanhang had